Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλεί όλους τους υπευθύνους των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ιστοτόπων, διαδικτυακών ιστοσελίδων διαχείρισης cookies και συναφών τεχνολογιών κ.λπ.), να προσαρμοστούν το αργότερο μέσα στο επόμενο δίμηνο στις ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η Αρχή, όπως αναφέρει, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη ενός ικανού αριθμού ελλείψεων συμμόρφωσης, εξέδωσε κείμενο - κατάλογο σημείων με ειδικές συστάσεις συμμόρφωσης και καθοδήγησης για τη σύννομη χρήση τέτοιων τεχνολογιών, καθώς και τις πρακτικές που πρέπει να αποφεύγονται.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όσοι είναι μέλη του GR.EC.A μπορούν να απευθυνθούν για συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Νομικά Γραφεία του, μπορείτε να τα βρείτε εδώ .

Η Google ανακοίνωσε στις 21-1 ότι μετά τις 6 Απριλίου 2020 δεν θα υποστηρίζει πλέον τη σήμανση λεξιλογίου δεδομένων για πλούσια αποτελέσματα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ