Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης SEO

Το SEO, ως υπηρεσία, είναι λίγο δύσκολο να περιγραφεί. Ο κύριος στόχος της βελτιστοποίησης είναι να "ανεβάσουμε" την θέση κατάταξης της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης και με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε την κίνηση του διαδικτυακού σας χώρου.

Ένα website όσο καλό και να είναι αν δεν το βρίσκουν οι χρήστες του internet είναι σαν να μην υπάρχει. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν μια μηχανή αναζήτησης για οποιαδήποτε εύρεση, η εμφάνιση του site σας στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων είναι πολλές φορές αναγκαία.

Γιατί το SEO είναι σημαντικό για την ιστοσελίδα σας;

Ένας Διαδικτυακός χώρος θεωρείται ανταγωνιστικός όταν οι χρήστες του διαδικτύου είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν με την ιστοσελίδα σας εύκολα. Μια ιστοσελίδα χωρίς SEO, δυστυχώς δίνει την δυνατότητα να την γνωρίζουν οι πελάτες της και μόνο.
seo
Ως SEO θα περιγράψουμε όλες τις τεχνικές που εφαρμόζονται πάνω σε μια ιστοσελίδα που έχουν ως σκοπό την καλύτερη προβολή του περιερχομένου της, ώστε να γίνεται καλύτερα αντιληπτό από τις μηχανές αναζήτησης και να έχουν την καλύτερη δυνατή θέση στην αναζήτηση (1η σελίδα).

Είναι σημαντικό στον τρόπο της προώθησης μιας ιστοσελίδας, να χρησιμοποιούνται τεχνικές White hat που προτείνονται και από την Google και από τις οποίες δεν κινδυνεύει αργότερα η σελίδα μας να έχει κάποια ποινή που μπορεί να εξαφανίσει μερικά ή ακόμη και ολικά την ιστοσελίδα μας από τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Φροντίζουμε ώστε όλες οι ιστοσελίδες να έχουν ως ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Meta tags / λέξεις κλειδιά σε κάθε σελίδα και υποσέλιδα.
  • Sitemap σε όλα τα Cms και για σελίδες που περιλαμβάνουν περισσότερες από 5 σελίδες.
  • Εσωτερικούς συνδέσμους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
  • Την σύνδεση των ιστοσελίδων σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης κατ επιλογή του πελάτη.
  • Σωστά δομημένο κώδικα ώστε να εξασφαλίζεται η προβολή του εκάστοτε Web Site σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης.
  • Βελτιστοποιημένο Page speed με ειδικά πρόσθετα και τεχνικές (image lazy load / html minification κα.).

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας ενημερώσουμε γραπτώς για την νέα σας ιστοσελίδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ